• Акафист Иисусу Сладчайшему с параллельным переводом на современный русский язык

Акафист Иисусу Сладчайшему. Хор братии Валаамского монастыря Акафист Иисусу Сладчайшему. Хор Троице-Сергиевой Лавры

Кондак 1

Воз­бра́н­ный Вое­во́­до и Го́с­по­ди, а́да по­бе­ди́­те­лю, я́ко из­ба́вль­ся от ве́ч­ныя сме́р­ти, по­хва́ль­ная вос­пи­су́ю Ти, со­зда́­ние и раб Твой; но, я́ко име́яй ми­ло­се́р­дие не­из­ре­че́н­ное, от вся́­ких мя бед сво­бо­ди́, зо­ву́­ща: Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Сошествие Христа во ад (Мф.12:40), (1Пет.3:18-19).

Икос 1

А́н­ге­лов Тво́р­че и Го́с­по­ди сил, от­ве́р­зи ми не­до­уме́н­ный ум и язы́к на по­хва­лу́ пре­чи́с­та­го Тво­его́ и́ме­не, я́ко­же глу­хо́­му и гуг­ни́­во­му дре́в­ле слух и язы́к от­ве́рзл еси́, и, гла­го́­ла­ше зо­вы́й та­ко­ва́я:

Иису́­се пре­чу́д­ный, а́н­ге­лов удив­ле́­ние; Иису́­се пре­си́ль­ный, пра­ро­ди́­те­лей из­бав­ле́­ние. Иису́­се пре­сла́д­кий, па­три­а́р­хов ве­ли­ча́­ние; Иису́­се пре­сла́в­ный, ца­ре́й укреп­ле́­ние. Иису́­се пре­лю­би́­мый, про­ро́­ков ис­пол­не́­ние; Иису́­се пре­ди́в­ный, му́­че­ни­ков кре́­пос­те. Иису́­се пре­ти́­хий, мо­на́­хов ра́­дос­те; Иису́­се пре­ми́­ло­сти­вый, пре­сви́­те­ров сла́­дос­те. Иису́­се пре­ми­ло­се́р­дый, по́ст­ни­ков воз­дер­жа́­ние; Иису́­се пре­сла́­дост­ный, пре­по­до́б­ных ра́­до­ва­ние. Иису́­се пре­чест­ны́й, де́в­ствен­ных це­ло­му́д­рие; Иису́­се пред­ве́ч­ный, гре́ш­ни­ков спа­се́­ние. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Исцелении глухого косноязычного (Мк.7:31-37).

Кондак 2

Ви́­дя вдо­ви́­цу зе́ль­не пла́­чу­щу, Го́с­по­ди, я́ко­же бо тог­да́ уми­ло­се́р­див­ся, сы́­на ея́ на по­гре­бе́­ние не­со́­ма вос­кре­си́л еси́; си́­це и о мне уми­ло­се́р­ди­ся, Че­ло­ве­ко­лю́б­че, и грех­ми́ умерщв­ле́н­ную мою́ ду́­шу вос­кре­си́, зо­ву́­щую: Алли­лу́иа.

Воскрешение сына наинской вдовы (Лк.7:11-16).

Икос 2

Ра́­зум не­ура­зу­ме́н­ный ра­зу­ме́­ти Фи­ли́пп ища́, Го́с­по­ди, по­ка­жи́ нам От­ца́, гла­го́­ла­ше; Ты же к не­му́: то­ли́­кое вре́­мя сый со Мно́ю, не по­зна́л ли еси́, я́ко Оте́ц во Мне, и Аз во От­це́ есмь? Те́м­же, Не­из­сле́­до­ван­не, со стра́­хом зо­ву́ Ти:

Иису́­се, Бо́­же пред­ве́ч­ный; Иису́­се, Ца­рю́ пре­си́ль­ный. Иису́­се, Вла­ды́­ко дол­го­тер­пе­ли́­вый; Иису́­се, Спа́­се пре­ми́­ло­сти­вый. Иису́­се, хра­ни́­те­лю мой пре­бла­ги́й; Иису́­се, очи́с­ти гре­хи́ моя́. Иису́­се, оты­ми́ без­за­ко́­ния моя́; Иису́­се, от­пус­ти́ не­пра́в­ды моя́. Иису́­се, на­де́ж­до моя́, не оста́­ви ме­не́; Иису́­се, по­мо́щ­ни­че мой, не от­ри́­ни ме­не́. Иису́­се, Со­зда́­те­лю мой, не за­бу́­ди ме­не́; Иису́­се, Па́­сты­рю мой, не по­гу­би́ ме­не́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Ответ Спасителя апостолу Филиппу (Ин.14:8-11).

Кондак 3

Си́­лою свы́­ше апо́с­то­лы об­ле­ки́й, Иису́­се, во Иеру­са­ли́­ме се­дя́­щия, об­ле­цы́ и ме­не́, об­на­же́н­на­го от вся́­ка­го бла­го­тво­ре́­ния, теп­ло­то́ю Ду́­ха Свя­та́­го Тво­его́ и даждь ми с лю­бо́­вию пе́­ти Те­бе́: Алли­лу́иа.

Сошествие Святого Духа на апостолов (Деян.2:1-18).

Икос 3

Име́яй бо­га́т­ство ми­ло­се́р­дия, мы­та­ри́ и гре́ш­ни­ки, и не­ве́р­ныя при­зва́л еси́, Иису́­се; не пре́­зри и ме­не́ ны́­не, по­до́б­на­го им, но, я́ко мно­го­це́н­ное ми́­ро, при­ими́ песнь сию́:

Иису́­се, си́­ло не­по­бе­ди́­мая; Иису́­се, ми́­лос­те без­ко­не́ч­ная. Иису́­се, кра­со­то́ пре­све́т­лая; Иису́­се, лю­бы́ не­из­ре­че́н­ная. Иису́­се, Сы́­не Бо́­га Жи­ва́­го; Иису́­се, по­ми́­луй мя гре́ш­на­го. Иису́­се, услы́­ши мя в без­за­ко́­ни­их за­ча́­та­го; Иису́­се, очи́с­ти мя во гре­се́х рож­де́н­на­го. Иису́­се, нау­чи́ мя не­по­тре́б­на­го; Иису́­се, осве­ти́ мя те́м­на­го. Иису́­се, очи́с­ти мя скве́р­на­го; Иису́­се, воз­ве­ди́ мя блу́д­на­го. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Христос в доме мытаря Левия Матфея (Лк.5:27-32).

Кондак 4

Бу́­рю внутрь име́яй по­мыш­ле́­ний су­мни́­тель­ных, Петр утопа́­ше; уз­ре́в же во пло́­ти Тя су́­ща, Иису́­се, и по во­да́м хо­дя́­ща, по­зна́ Тя Бо́­га и́с­тин­на­го и, ру́­ку спа­се́­ния по­лу­чи́в, ре­че́: Алли­лу́иа.

Хожде́ние Иисуса Христа по вода́м (Мф.14:22-33).

Икос 4

Слы́­ша сле­пы́й ми­мо­хо­дя́­ща Тя, Го́с­по­ди, пу­те́м во­пия́­ше: Иису́­се, Сы́­не Да­ви́­дов, по­ми́­луй мя! И, при­зва́в, от­ве́рзл еси́ о́чи его́. Про­све­ти́ у́бо ми́­лос­тию Твое́ю о́чи мы́с­лен­ныя се́рд­ца и ме­не́, во­пию́­ща Ти и гла­го́­лю­ща:

Иису́­се, вы́ш­них Со­зда́­те­лю; Иису́­се, ни́ж­них Ис­ку­пи́­те­лю. Иису́­се, пре­ис­по́д­них по­тре­би́­те­лю; Иису́­се, всея́ тва́­ри укра­си́­те­лю. Иису́­се, души́ моея́ уте́­ши­те­лю; Иису́­се, ума́ мо­его́ про­све­ти́­те­лю. Иису́­се, се́рд­ца мо­его́ ве­се́­лие; Иису́­се, те́­ла мо­его́ здра́­вие. Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ мя; Иису́­се, све́­те мой, про­све­ти́ мя. Иису́­се, му́­ки вся́­кия из­ба́­ви мя; Иису́­се, спа­си́ мя, не­до­сто́й­на­го. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Иисус Христос исцеляет слепого близ Иерихона (Лк.18:35-43).

Кондак 5

Бо­го­то́ч­ною Кро́­вию я́ко­же ис­ку­пи́л еси́ нас дре́в­ле от за­ко́н­ныя кля́т­вы, Иису́­се, си́­це из­ми́ нас от се́­ти, е́ю­же змий за­пя́т ны страсть­ми́ плот­ски́­ми, и блу́д­ным на­важ­де́­ни­ем, и злым уны́­нием, во­пию́­щия Ти: Алли­лу́иа.

Христос искупает человечество ценой Своей Крови (1Петр.1:17-20), (Гал.3:13), (Откр.5:9).

Икос 5

Ви́­дев­ше о́т­ро­цы ев­ре́й­стии во о́б­ра­зе че­ло­ве́­чес­тем Со­зда́в­ша­го ру­ко́ю че­ло­ве́­ка, и Вла­ды́­ку ра­зу­ме́в­ше Его́, по­тща́­ша­ся ве́твь­ми уго­ди́­ти Ему́, оса́н­на во­пию́­ще. Мы же песнь при­но́­сим Ти, гла­го́­лю­ще:

Иису́­се, Бо́­же и́с­тин­ный; Иису́­се, Сы́­не Да­ви́­дов. Иису́­се, Ца­рю́ пре­сла́в­ный; Иису́­се, А́гн­че не­по­ро́ч­ный. Иису́­се, Па́­сты­рю пре­ди́в­ный; Иису́­се, хра­ни́­те­лю во мла́­до­сти мое́й. Иису́­се, кор­ми́­те­лю во ю́нос­ти мое́й; Иису́­се, по­хва­ло́ в ста́­рос­ти мое́й. Иису́­се, на­де́ж­до в сме́р­ти мое́й; Иису́­се, жи­во­те́ по сме́р­ти мое́й. Иису́­се, уте­ше́­ние мое́ на су­де́ Тво­е́м; Иису́­се, же­ла́­ние мое́, не по­сра­ми́ ме­не́ тог­да́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Вход Господень в Иерусалим (Мф.21:8-9), (Мк.11:8-10), (Ин.12:12-13), (Лк.19:37-40).

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник бо­го­но́с­ных ве­ща́­ние и гла­го́­лы ис­пол­ня́я, Иису́­се, на зем­ли́ я́вль­ся и с че­ло­ве́­ки Не­вме­сти́­мый по­жи́л еси́, и бо­ле́з­ни на́­ша подъ­я́л еси́, от­ню́­ду­же ра́­на­ми Тво­и́ми мы ис­це­ле́в­ше, пе́­ти на­вы­ко́­хом: Алли­лу́иа.

См. (1Кор.15:3), (1Пет.2:24).

Икос 6

Воз­сия́ все­ле́н­ней про­све­ще́­ние и́с­ти­ны Твоея́, и от­гна́­ся лесть бе­со́в­ская: и́до­ли бо, Спа́­се наш, не тер­пя́­ще Твоея́ кре́­пос­ти, па­до́­ша. Мы же, спа­се́­ние по­лу­чи́в­ше, во­пи­е́м Ти:

Иису́­се, и́с­ти­но, лесть от­го­ня́­щая; Иису́­се, све́­те, пре­вы́ш­ший всех све́т­лос­тей. Иису́­се, Ца­рю́, пре­мо­га́­яй всех кре́­пос­ти; Иису́­се, Бо́­же, пре­бы­ва́яй в ми́­лос­ти. Иису́­се, Хле́­бе Жи­во́т­ный, на­сы́­ти мя а́л­чу­ща­го; Иису́­се, ис­то́ч­ни­че ра́­зу­ма, на­по́й мя жа́ж­ду­ща­го. Иису́­се, оде́ж­до ве­се́­лия, оде́й мя тле́н­на­го; Иису́­се, по­кро́­ве ра́­дос­ти, по­кры́й мя не­до­сто́й­на­го. Иису́­се, по­да́­те­лю про­ся́­щим, даждь мне плач за гре­хи́ моя́; Иису́­се, об­ре́­те­ние и́щу­щим, об­ря́­щи ду́­шу мою́. Иису́­се, от­вер­зи́­те­лю тол­ку́­щим, от­ве́р­зи се́рд­це мое́ окая́н­ное; Иису́­се, Ис­ку­пи́­те­лю гре́ш­ных, очи́с­ти без­за­ко́­ния моя́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

См. (Иез.30:13), (Тов.14:6), (Прем.14:11), (Ис.2:18), (Ис.2:20), (Ис.31:7), (Зах.13:2).

Кондак 7

Хо­тя́ со­кро­ве́н­ную та́й­ну от ве́­ка от­кры́­ти, я́ко ов­ча́ на за­ко­ле́­ние ве­де́н был еси́, Иису́­се, и я́ко а́г­нец пря́­мо стри­гу́­ща­го его́ без­гла́­сен, и я́ко Бог из ме́рт­вых вос­кре́сл еси́, и со сла́­вою на не­бе­са́ воз­не́сл­ся еси́, и нас со­воз­дви́гл еси́, зо­ву́­щих: Алли­лу́иа.

Апостол Филипп и эфиопский евнух (Деян.8:26-40).

Икос 7

Ди́в­ную по­ка­за́ тварь, яв­ле́й­ся Тво­ре́ц нам: без се́­ме­не от Де́­вы во­пло­ти́­ся, из гро́­ба, пе­ча́­ти не ру­ши́в, вос­кре́­се, и ко апо́с­то­лом, две́­рем за­тво­ре́н­ным, с пло́­тию вни́­де. Те́м­же чудя́­щеся, вос­по­и́м:

Иису́­се, Сло́­ве не­об­ыме́н­ный; Иису́­се, Сло́­ве не­со­гля­да́е­мый. Иису́­се, си́­ло не­по­сти­жи́­мая; Иису́­се, му́­дро­сте не­до­мы́с­ли­мая. Иису́­се, Бо­жест­во́ не­опи­са́н­ное; Иису́­се, гос­по́д­ство не­ис­че́т­ное. Иису́­се, ца́рст­во не­по­бе­ди́­мое; Иису́­се, вла­ды́­чест­во без­ко­не́ч­ное. Иису́­се, кре́­пос­те вы­со­ча́й­шая; Иису́­се, вла́­сте ве́ч­ная. Иису́­се, Тво́р­че мой, уще́д­ри мя; Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ мя. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

См. (Мф.1:23), (Ин.20:19-20).

Кондак 8

Стра́н­но Бо́­га во­че­ло­ве́ч­ша­ся ви́­дя­ще, устра­ни́м­ся су́ет­на­го ми́­ра и ум на Бо­же́ст­вен­ная воз­ло­жи́м. Се­го́ бо ра́­ди Бог на зе́м­лю сни́­де, да нас на не­бе­са́ воз­ве­де́т, во­пию́­щих Ему́: Алли­лу́иа.

См. (Откр.19:6).

Икос 8

Весь бе в ни́ж­них, и вы́ш­них ни­ка́­ко­же от­сту­пи́ Не­ис­че́т­ный, ег­да́ во́­лею нас ра́­ди по­стра­да́, и сме́р­тию Свое́ю на́­шу смерть умерт­ви́, и вос­кре­се́­ни­ем жи­во́т да­ро­ва́ пою́­щим:

Иису́­се, сла́­дос­те сер­де́ч­ная; Иису́­се, кре́­пос­те те­ле́с­ная. Иису́­се, све́т­лос­те ду­ше́в­ная; Иису́­се, быс­тро­то́ у́м­ная. Иису́­се, ра́­дос­те со́­вест­ная; Иису́­се, на­де́ж­до из­ве́ст­ная. Иису́­се, па́­мя­те пред­ве́ч­ная; Иису́­се, по­хва­ло́ вы­со́­кая. Иису́­се, сла́­во моя́ пре­воз­не­се́н­ная; Иису́­се, же­ла́­ние мое́, не от­ри́­ни ме­не́. Иису́­се, Па́­сты­рю мой, взы­щи́ ме­не́; Иису́­се, Спа́­се мой, спа­си́ ме­не́. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

См. (Рим.5:10).

Кондак 9

Все ес­тес­тво́ а́н­гель­ское без­пре­ста́­ни сла́­вит пре­свя­то́е и́мя Твое́, Иису́­се, на не­бе­си́: Свят, Свят, Свят, во­пию́­ще; мы же, гре́ш­нии на зем­ли́ бре́н­ны­ми уст­на́­ми во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

См. (Ис.6:3), (Откр.4:8).

Икос 9

Ве­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя я́ко­же ры́­бы без­гла́с­ныя ви́­дим о Те­бе́, Иису́­се, Спа́­се наш: не­до­уме́­ют бо гла­го́­ла­ти, ка́­ко Бог не­пре­ло́ж­ный и че­ло­ве́к со­вер­ше́н­ный пре­бы­ва́е­ши? Мы же та́ин­ству ди­вя́­ще­ся, во­пи­е́м ве́р­но:

Иису́­се, Бо́­же пред­ве́ч­ный; Иису́­се, Ца­рю́ ца́рст­вую­щих. Иису́­се, Вла­ды́­ко вла­де́ю­щих; Иису́­се, Су­дие́ жи­вы́х и ме́рт­вых. Иису́­се, на­де́ж­до не­на­де́ж­ных; Иису́­се, уте­ше́­ние пла́­чу­щих. Иису́­се, сла́­во ни́­щих; Иису́­се, не осу­ди́ мя по де­ло́м мо­и́м. Иису́­се, очи́с­ти мя по ми́­лос­ти Тво­е́й; Иису́­се, от­же­ни́ от ме­не́ уны́­ние. Иису́­се, про­све­ти́ моя́ мы́с­ли сер­де́ч­ныя; Иису́­се, даждь ми па́­мять сме́рт­ную. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

См. (Иов.12:7-9).

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ мир, Вос­то́­че вос­то́­ком, к те́м­но­му за́­па­ду – ес­тес­тву́ на́­ше­му при­ше́д, сми­ри́л­ся еси́ до сме́р­ти; те́м­же пре­воз­не­се́­ся и́мя Твое́ па́­че вся́­ка­го и́ме­не, и от всех ко­ле́н не­бе́с­ных и зем­ны́х слы́­ши­ши: Алли­лу́иа.

См. (Лк.1:76-79).

Икос 10

Ца­рю́ Пре­ве́ч­ный, Уте́­ши­те­лю, Хрис­те́ и́с­тин­ный, очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, я́ко­же очи́с­тил еси́ де́­сять про­ка­же́н­ных, и ис­це­ли́ ны, я́ко­же ис­це­ли́л еси́ сре­бро­лю­би́­вую ду́­шу Зак­хе́а мы­та­ря́, да во­пи­е́м Ти, во уми­ле́­нии зо­ву́­ще:

Иису́­се, со­кро́­ви­ще не­тле́н­ное; Иису́­се, бо­га́т­ство не­ис­то­щи́­мое. Иису́­се, пи́­ще кре́п­кая; Иису́­се, пи­тие́ не­ис­чер­па́е­мое. Иису́­се, ни́­щих оде­я́ние; Иису́­се, вдов за­ступ­ле́­ние. Иису́­се, си́­рых за­щи́т­ни­че; Иису́­се, тру­жда́ю­щих­ся по́­мо­ще. Иису́­се, стра́н­ных на­ста́в­ни­че; Иису́­се, пла́­ваю­щих ко́рм­чий. Иису́­се, бу́р­ных оти́­шие; Иису́­се Бо́­же, воз­дви́г­ни мя па́д­ша­го. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Исцеление десяти прокаженных (Лк.17:12-20). Обращение мытаря Закхея (Лк 19:1-10).

Кондак 11

Пе́­ние все­уми­ле́н­ное при­но­шу́ Ти не­до­сто́й­ный, во­пию́ Ти я́ко ха­на­не́а: Иису́­се, по­ми́­луй мя; не дщерь бо, но плоть и́мам страсть­ми́ лю́­те бе­ся́­щую­ся и я́рос­тию па­ли́­мую, и ис­це­ле́­ние даждь во­пию́­щу Ти: Алли­лу́иа.

Исцеление дочери хананеянки (Мф.15: 21-28).

Икос 11

Све­то­по­да́­тель­на све­ти́ль­ни­ка су́­щим во тьме не­ра­зу́­мия, пре́ж­де го­ня́й Тя Па́­вел, бо­го­ра­зу́м­на­го гла́­са си́­лу вну­ши́ и ду­ше́в­ную быс­тро­ту́ уяс­ни́; си́­це и ме­не́ те́м­ныя зе́­ни­цы ду­ше́в­ныя про­све­ти́, зо­ву́­ща:

Иису́­се, Ца­рю́ мой пре­кре́п­кий; Иису́­се, Бо́­же мой пре­си́ль­ный. Иису́­се, Го́с­по­ди мой пре­без­сме́рт­ный; Иису́­се, Со­зда́­те­лю мой пре­сла́в­ный. Иису́­се, На­ста́в­ни­че мой пре­до́б­рый; Иису́­се, Па́­сты­рю мой пре­ще́д­рый. Иису́­се, Вла­ды́­ко мой пре­ми́­ло­сти­вый; Иису́­се, Спа́­се мой пре­ми­ло­се́р­дый. Иису́­се, про­све­ти́ моя́ чу́вст­вия, по­тем­не́н­ныя страсть­ми́; Иису́­се, ис­це­ли́ мое́ те́­ло, оструп­ле́н­ное грех­ми́. Иису́­се, очи́с­ти мой ум от по́­мыс­лов су́ет­ных; Иису́­се, со­хра­ни́ се́рд­це мое́ от по́­хо­тей лу­ка́­вых. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Обращение Савла: (Деян.9:3-7).

Кондак 12

Бла­го­да́ть по­да́ждь ми, всех дол­го́в ре­ши́­те­лю, Иису́­се, и при­ими́ мя ка́ю­ща­ся, я́ко­же при­я́л еси́ Пет­ра́, от­ве́рг­ша­го­ся Те­бе́, и при­зо­ви́ мя уны­ва́ю­ща­го, я́ко­же дре́в­ле Па́­вла, го­ня́­ща Тя, и услы́­ши мя, во­пию́­ща Ти: Алли­лу́иа.

Покаяние Петра (Ин.21:15-17). Обращение Савла (Деян.9:3-7).

Икос 12

Пою́­ще Твое́ во­че­ло­ве́­че­ние, вос­хва­ля́­ем Тя вси, и ве́­ру­ем со Фо­мо́ю, я́ко Гос­по́дь и Бог еси́, се­дя́й со От­це́м и хо­тя́й су­ди́­ти жи­вы́м и ме́рт­вым. Тог­да́ у́бо спо­до́­би мя дес­на́­го стоя́­ния, во­пию́­ща­го:

Иису́­се, Ца­рю́ пред­ве́ч­ный, по­ми́­луй мя; Иису́­се, цве́­те бла­го­во́н­ный, обла­го­уха́й мя. Иису́­се, теп­ло­то́ лю­би́­мая, со­гре́й мя; Иису́­се, хра́­ме пред­ве́ч­ный, по­кры́й мя. Иису́­се, оде́ж­до све́т­лая, укра­си́ мя; Иису́­се, би́­се­ре чест­ны́й, оси­я́й мя. Иису́­се, ка́­ме­ню дра­ги́й, про­све­ти́ мя; Иису́­се, со́лн­це пра́в­ды, осве­ти́ мя. Иису́­се, све́­те свя­ты́й, об­лис­та́й мя; Иису́­се, бо­ле́з­ни ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя из­ба́­ви мя. Иису́­се, из руки́ со­про­ти́в­ныя из­ми́ мя; Иису́­се, ог­ня́ не­уга­си́­ма­го и про́­чих ве́ч­ных мук сво­боди́ мя. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Уверение апостола Фомы (Ин. 20:26-28).

Кондак 13

О, пре­сла́д­кий и все­ще́д­рый Иису́­се! При­ими́ ны́­не ма́­лое мо­ле́­ние сие́ на́­ше, я́ко­же при­я́л еси́ вдо­ви́­цы две ле́п­те, и со­хра­ни́ до­стоя́­ние Твое́ от враг ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, от на­ше́ст­вия ино­пле­ме́н­ник, от не­ду́­га и гла́­да, от вся́­кия ско́р­би и смер­то­но́с­ныя ра́­ны, и гря­ду́­щия из­ми́ му́­ки всех, во­пию́­щих Ти: Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа. (Кондак чи­та­ет­ся трижды)

Две лепты бедной вдовы (Мк.12:41-44).

Икос 1

А́н­ге­лов Тво́р­че и Го́с­по­ди сил, от­ве́р­зи ми не­до­уме́н­ный ум и язы́к на по­хва­лу́ пре­чи́с­та­го Тво­его́ и́ме­не, я́ко­же глу­хо́­му и гуг­ни́­во­му дре́в­ле слух и язы́к от­ве́рзл еси́, и, гла­го́­ла­ше зо­вы́й та­ко­ва́я:

Иису́­се пре­чу́д­ный, а́н­ге­лов удив­ле́­ние; Иису́­се пре­си́ль­ный, пра­ро­ди́­те­лей из­бав­ле́­ние. Иису́­се пре­сла́д­кий, па­три­а́р­хов ве­ли­ча́­ние; Иису́­се пре­сла́в­ный, ца­ре́й укреп­ле́­ние. Иису́­се пре­лю­би́­мый, про­ро́­ков ис­пол­не́­ние; Иису́­се пре­ди́в­ный, му́­че­ни­ков кре́­пос­те. Иису́­се пре­ти́­хий, мо­на́­хов ра́­дос­те; Иису́­се пре­ми́­ло­сти­вый, пре­сви́­те­ров сла́­дос­те. Иису́­се пре­ми­ло­се́р­дый, по́ст­ни­ков воз­дер­жа́­ние; Иису́­се пре­сла́­дост­ный, пре­по­до́б­ных ра́­до­ва­ние. Иису́­се пре­чест­ны́й, де́в­ствен­ных це­ло­му́д­рие; Иису́­се пред­ве́ч­ный, гре́ш­ни­ков спа­се́­ние. Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Кондак 1

Воз­бра́н­ный Вое­во́­до и Го́с­по­ди, а́да по­бе­ди́­те­лю, я́ко из­ба́вль­ся от ве́ч­ныя сме́р­ти, по­хва́ль­ная вос­пи­су́ю Ти, со­зда́­ние и раб Твой; но, я́ко име́яй ми­ло­се́р­дие не­из­ре­че́н­ное, от вся́­ких мя бед сво­бо­ди́, зо­ву́­ща: Иису́­се, Сы́­не Бо́­жий, по­ми́­луй мя.

Мо­ли́т­ва

Вла­ды́­ко Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́ Бо́­же мой, и́же не­из­ре­че́н­наго ра́­ди Тво­его́ че­ло­ве­ко­лю́­бия на ко­не́ц ве­ко́в во плоть обо­лки́й­ся от При­сно­де́­вы Ма­ри́и, сла́в­лю о мне Твое́ спа­си́­тель­ное про­мыш­ле́­ние, раб Твой, Вла­ды́­ко; пес­но­сло́в­лю Тя, я́ко Те­бе́ ра́­ди От­ца́ по­зна́х; бла­го­слов­лю́ Тя, Его́­же ра́­ди и Дух Свя­ты́й в мир при­и́де; по­кла­ня́ю­ся Тво­е́й по пло́­ти Пре­чи́с­той Ма­те­ри, та­ко­ве́й стра́ш­ней та́й­не по­слу­жи́в­шей; вос­хва­ля́ю Твоя́ А́н­гель­ская ли­ко­стоя́­ния, я́ко вос­пе­ва́­те­ли и слу­жи́­те­ли Тво­его́ ве­ли́­чест­вия; убла­жа́ю Пред­те́­чу Иоа́н­на, Те­бе́ кре­сти́в­ша­го, Го́с­по­ди; по­чи­та́ю и про­воз­вес­ти́в­шия Тя про­ро́­ки, про­слав­ля́ю апо́с­то­лы Твоя́ свя­ты́я; тор­же́ст­вую же и му́­че­ни­ки, свя­ще́н­ни­ки же Твоя́ сла́в­лю; по­кла­ня́ю­ся пре­по­до́б­ным Тво­и́м, и вся Твоя́ пра́­вед­ни­ки пе́с­н­ствую. Та­ко­ва́­го и то­ли́­ка­го мно́­га­го и не­из­ре­че́н­наго ли́­ка Бо­же́ст­вен­на­го в мо­ли́т­ву при­во­жду́ Те­бе́, все­ще́д­ро­му Бо́­гу, раб Твой, и се­го́ ра́­ди про­шу́ мо­и́м со­гре­ше́­ни­ем про­ще́­ния, е́же да́­руй ми всех Тво­и́х ра́­ди свя­ты́х, из­ря́д­нее же свя­ты́х Тво­и́х щед­ро́т, я́ко бла­го­сло­ве́н еси́ во ве́­ки. Ами́нь.

* * *

Старший список Акафиста Иисусу Сладчайшему датируется XIII веком; славянский перевод осуществлен в XIV веке, автор гимна неизвестен. Повествовательная часть акафиста включает в себя основные этапы земного пути Спасителя. Сюжеты из Евангелия сочетаются с молениями в поэтической форме.

Кондак 1

Возбрáнный Воевóдо и Гóсподи, áда победи́телю, я́ко избáвлься от вéчныя смéрти, похвáльная воспису́ю Ти, создáние и раб Твой; но я́ко имéяй милосéрдие неизречéнное, от вся́ких мя бед свободи́, зову́ща: Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Икос 1

Ангелов Твóрче и Гóсподи сил, отвéрзи ми недоумéнный ум и язы́к на похвалу́ пречи́стаго Твоегó и́мене, я́коже глухóму и гугни́вому дрéвле слух и язы́к отвéрзл еси́, и глагóлаше зовы́й таковáя: Иису́се пречу́дный, Ангелов удивлéние; Иису́се преси́льный, прароди́телей избавлéние. Иису́се преслáдкий, патриáрхов величáние; Иису́се преслáвный, вéрных укреплéние. Иису́се прелюби́мый, прорóков исполнéние; Иису́се преди́вный, му́чеников крéпосте. Иису́се прети́хий, монáхов рáдосте; Иису́се преми́лостивый, пресви́теров слáдосте. Иису́се премилосéрдый, пóстников воздержáние; Иису́се преслáдостный, преподóбных рáдование. Иису́се пречестны́й, дéвственных целому́дрие; Иису́се предвéчный, грéшников спасéние. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 2

Ви́дя вдови́цу зéльне плáчущую, Гóсподи, я́коже тогдá умилосéрдився, сы́на ея́ на погребéние несóма воскреси́л еси́: си́це и о мне умилосéрдися, Человеколю́бче, и грехáми умерщвлéнную мою́ ду́шу воскреси́, зову́щую: Аллилу́иа.

Икос 2

Рáзум неуразумéнный разумéти Фили́пп ищá, Гóсподи, покажи́ нам Отцá, глагóлаше; Ты же к нему́: толи́кое врéмя сый со Мнóю, не познáл ли еси́, я́ко Отéц во Мне, и Аз во Отцé есмь? Тéмже, Неизслéдованне, со стрáхом зову́ Ти: Иису́се, Бóже предвéчныи́; Иису́се, Царю́ преси́льный. Иису́се, Влады́ко долготерпели́выи́; Иису́се, Спáсе преми́лостивый. Иису́се, храни́телю мой преблаги́й; Иису́се, очи́сти грехи́ моя́. Иису́се, отыми́ беззакóния моя́; Иису́се, отпусти́ непрáвды моя́. Иису́се, надéждо моя́, не остáви менé; Иису́се, помóщниче мой, не отри́ни менé. Иису́се, Создáтелю мой, не забу́ди менé; Иису́се, Пáстырю мой, не погуби́ менé. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 3

Си́лою свы́ше апóстолы облеки́й, Иису́се, во Иерусали́ме седя́щия, облецы́ и менé, обнажéннаго от вся́каго благотворéния, теплотóю Ду́ха Святáго Твоегó, и даждь ми с любóвию пéти Тебé: Аллилу́иа.

Икос 3

Имéяй богáтство милосéрдия, мытари́ и грéшники, и невéрныя призвáл еси́, Иису́се; не прéзри и менé ны́не, подóбнаго им, но я́ко многоцéнное ми́ро, приими́ песнь сию: Иису́се, си́ло непобеди́мая; Иису́се, ми́лосте безконéчная. Иису́се, красотó пресвéтлая; Иису́се, любы́ неизречéнная. Иису́се, Сы́не Бóга живáго; Иису́се, поми́луй мя грéшнаго. Иису́се, услы́ши мя, в беззакóниих зачáтаго; Иису́се, очи́сти мя, во гресéх рождéннаго. Иису́се, научи́ мя непотрéбнаго; Иису́се, освети́ мя тéмнаго. Иису́се, очи́сти мя сквéрнаго; Иису́се, возведи́ мя блу́днаго. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 4

Бу́рю внутрь имéяй помышлéний сумни́тельных, Петр утопáше; узрéв же во плóти Тя су́ща, Иису́се, и по водáм ходя́ща, познá Тя Бо́га и́стиннаго, и ру́ку спасéния получи́в, речé: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́ша слепы́й мимоходя́ща Тя, Гóсподи, путéм, вопия́ше: Иису́се, Сы́не Дави́дов, поми́луй мя! И, призвáв, отвéрзл еси́ óчи его. Просвети́ у́бо ми́лостию Твоéю óчи мы́сленныя сéрдца и менé, вопию́ща Ти и глагóлюща: Иису́се, вы́шних Создáтелю; Иису́се, ни́жних Искупи́телю. Иису́се, преиспóдних потреби́телю; Иису́се, всея́ твáри украси́телю. Иису́се, души́ моея́ утéшителю; Иису́се, умá моегó просвети́телю. Иису́се, сéрдца моегó весéлие; Иису́се, тéла моегó здрáвие. Иису́се, Спáсе мой, спаси́ мя; Иису́се, свéте мой, просвети́ мя. Иису́се, му́ки вся́кия избáви мя; Иису́се, спаси́ мя недостóйнаго. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 5

Боготóчною Крóвию я́коже искупи́л еси́ нас дрéвле от закóнныя кля́твы, Иису́се, си́це изми́ нас от сéти, éюже змий запя́т ны страстьми́ плотски́ми, и блу́дным наваждéнием, и злым уны́нием, вопию́щия Ти: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше óтроцы еврéйстии во óбразе человéчестем Создáвшаго рукóю человéка, и Влады́ку разумéвше Его, потщáшася вéтвьми угоди́ти Ему́, осáнна вопию́ще. Мы же песнь принóсим Ти, глагóлюще: Иису́се, Бóже и́стинныи́; Иису́се, Сы́не Дави́дов. Иису́се, Царю́ преслáвный; Иису́се, Агнче непорóчный. Иису́се, Пáстырю преди́вный; Иису́се, храни́телю во млáдости моéй. Иису́се, корми́телю во ю́ности моéй; Иису́се, похвалó в стáрости моéй. Иису́се, надéждо в смéрти моéй; Иису́се, животé по смéрти моéй. Иису́се, утешéние моé на судé Твоéм; Иису́се, желáние моé, не посрами́ менé тогдá. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 6

Проповéдник богонóсных вещáние и глагóлы исполня́я, Иису́се, на земли́ я́влься и с человéки Невмести́мый пожи́л еси́, и болéзни нáша подъя́л еси́, отоню́дуже ранами Твои́ми мы исцелéвше, пéти навыкóхом: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ вселéнней просвещéние и́стины Твоея́, и отгнáся лесть бесóвская: и́доли бо, Спáсе наш, не терпя́ще Твоея́ крéпости, падóша. Мы же, спасéние получи́вше, вопиéм Ти: Иису́се, и́стино, лесть отгоня́щая; Иису́се, свéте, превы́шший всех свéтлостей. Иису́се, Царю́, премогáяй всех крéпости; Иису́се, Бо́же, пребывáяй в ми́лости. Иису́се, Хлéбе живóтный, насы́ти мя áлчущаго; Иису́се, истóчниче рáзума, напои́ мя жáждущаго. Иису́се, одéждо весéлия, одéй мя тлéннаго; Иису́се, покрóве рáдости, покры́й мя недостóйнаго. Иису́се, подáтелю прося́щим, даждь ми плач за грехи́ моя́; Иису́се, обрéтение и́щущим, обря́щи ду́шу мою́. Иису́се, отвéрзителю толку́щим, отвéрзи сéрдце моé окая́нное; Иису́се, Искупи́телю грéшных, очи́сти беззакóния моя́. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 7

Хотя́ сокровéнную тáйну от вéка откры́ти, я́ко овчá на заколéние ведéн был еси́, Иису́се, и я́ко áгнец пря́мо стригу́щаго его безглáсен, и я́ко Бог из мéртвых воскрéсл еси́, и со слáвою на небесá вознéслся еси́, и нас совоздви́гл еси́, зову́щих: Аллилу́иа.

Икос 7

Ди́вную показá тварь, явлéйся Творéц нам: без сéмене от Дéвы воплоти́ся, из грóба, печáти не руши́в, воскрéсе, и ко апóстолом, двéрем затворéнным, с плóтию вни́де. Тéмже чудя́щеся, воспои́м: Иису́се, Слóве необымéнный; Иису́се, Слóве несоглядáемый. Иису́се, си́ло непостижи́мая; Иису́се, му́дросте недомы́слимая. Иису́се, Божествó неопи́санное; Иису́се, госпóдство неисчéтное. Иису́се, цáрство непобеди́мое; Иису́се, влады́чество безконéчное. Иису́се, крéпосте высочáйшая; Иису́се, влáсте вéчная. Иису́се, Твóрче мой, ущéдри мя; Иису́се, Спáсе мой, спаси́ мя. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 8

Стрáнно Бóга вочеловéчшася ви́дяще, устрани́мся су́етнаго ми́ра и ум на Божéственная возлóжим. Сегó бо рáди Бог на зéмлю сни́де, да нас на небесá возведéт, вопию́щих Ему: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь бе в ни́жних, и вы́шних никáкоже отступи́ Неисчéтный, егдá вóлею нас рáди пострадá, и смéртию Своéю нáшу смерть умертви́, и воскресéнием живóт даровá пою́щим: Иису́се, слáдосте сердéчная; Иису́се, крéпосте телéсная. Иису́се, свéтлосте душéвная; Иису́се, быстротó у́мная. Иису́се, рáдосте сóвестная; Иису́се, надéждо извéстная. Иису́се, пáмяте предвéчная; Иису́се, похвалó высóкая. Иису́се, слáво моя́ превознесéнная; Иису́се, желáние моé, не отри́ни менé. Иису́се, Пáстырю мой, взыщи́ менé; Иису́се, Спáсе мой, спаси́ менé. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 9

Все естествó áнгельское безпрестáни слáвит пресвятóе и́мя Твоé, Иису́се, на небеси́, Свят, Свят, Свят вопию́ще; мы же грéшнии на земли́ брéнными устнáми вопиéм: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́я многовещáнныя я́коже ры́бы безглáснии ви́дим о Тебé, Иису́се, Спáсе наш: недоумéют бо глагóлати, кáко Бог непрелóжный и человéк совершéнный пребывáеши? Мы же тáинству дивя́щеся, вопиéм вéрно: Иису́се, Бóже предвéчный; Иису́се, Царю́ цáрствующих. Иису́се, Влады́ко владéющих; Иису́се, Судиé живы́х и мéртвых. Иису́се, надéждо ненадéжных; Иису́се, утешéние плáчущих. Иису́се, слáво ни́щих; Иису́се, не осуди́ мя по дело́м мои́м. Иису́се, очи́сти мя по ми́лости Твоéй; Иису́се, отжени́ от менé уны́ние. Иису́се, просвети́ моя́ мы́сли сердéчныя; Иису́се, даждь ми пáмять смéртную. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ мир, Востóче востóком, к тéмному зáпаду — естеству́ нáшему пришéд, смири́лся еси́ до смéрти; тéмже превознесéся и́мя Твоé пáче вся́каго и́мене, и от всех колéн небéсных и земны́х слы́шиши: Аллилу́иа.

Икос 10

Царю́ Превéчный, Утéшителю, Христé и́стинный, очи́сти ны от вся́кия сквéрны, я́коже очи́стил еси́ дéсять прокажéнных, и исцели́ ны, я́коже исцели́л еси́ сребролюби́вую ду́шу Закхéа мытаря́, да вопиéм Ти, во умилéнии зову́ще: Иису́се, сокрóвище нетлéнное; Иису́се, богáтство неистощи́мое. Иису́се, пи́ще крéпкая; Иису́се, питиé неисчерпáемое. Иису́се, ни́щих одея́ние; Иису́се, вдов заступлéние. Иису́се, си́рых защи́тниче; Иису́се, труждáющихся пóмоще. Иису́се, стрáнных настáвниче; Иису́се, плáвающих кóрмчий. Иису́се, бу́рных оти́шие; Иису́се Бóже, воздви́гни мя пáдшаго. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 11

Пéние всеумилéнное приношу́ Ти недостóйный, вопию́ Ти я́ко хананéа: Иису́се, поми́луй мя; не дщерь бо, но плоть и́мам, страстьми́ лю́те беся́щуюся и я́ростию пали́мую, и исцелéние даждь вопию́щу Ти: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоподáтельна свети́льника су́щим во тьме неразу́мия, прéжде гоня́й Тя Пáвел, богоразу́мнаго глáса си́лу внуши́ и душéвную быстроту́ уясни́; си́це и менé тéмныя зени́цы душéвныя просвети́, зову́ща: Иису́се, Царю́ мой прекрéпкий; Иису́се, Бóже мой преси́льный. Иису́се, Гóсподи мой пребезсмéртный; Иису́се, Создáтелю мой преслáвный. Иису́се, Настáвниче мой предóбрый; Иису́се, Пáстырю мой прещéдрый. Иису́се, Влады́ко мой преми́лостивыи́; Иису́се, Спáсе мой премилосéрдый. Иису́се, просвети́ моя́ чу́вствия, потемнéнная страстьми́; Иису́се, исцели́ моé тело, оструплéнное грехми́. Иису́се, очи́сти мой ум от пóмыслов су́етных; Иису́се, сохрани́ сéрдце моé от пóхотей лукáвых. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 12

Благодáть подáждь ми, всех долгóв реши́телю, Иису́се, и приими́ мя кáющася, я́коже прия́л еси́ Петрá, отвéргшагося Тебé, и призови́ мя унывáющаго, я́коже дрéвле Пáвла, гоня́ща Тя, и услы́ши мя, вопию́ща Ти: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще Твоé вочеловéчение, восхваля́ем Тя вси, и вéруем со Фомóю, я́ко Госпóдь и Бог еси́, седя́й со Отцéм и хотя́й суди́ти живы́м и мéртвым. Тогдá у́бо сподóби мя деснáго стоя́ния, вопию́щаго: Иису́се, Царю́ предвéчный, поми́луй мя; Иису́се, цвéте благовóнный, облагоухáй мя. Иису́се, теплотó люби́мая, огрéй мя; Иису́се, хрáме предвéчный, покры́й мя. Иису́се, одéждо свéтлая, украси́ мя; Иису́се, би́сере честны́й, осия́й мя. Иису́се, кáменю драги́й, просвети́ мя; Иису́се, Сóлнце прáвды, освети́ мя. Иису́се, свéте святы́й, облистáй мя; Иису́се, болéзни душéвныя и телéсныя избáви мя. Иису́се, из руки́ сопроти́вныя изми́ мя; Иису́се, огня́ негаси́маго и прóчих вéчных мук свободи́ мя. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 13

О, преслáдкий и всещéдрый Иису́се! Приими́ ны́не мáлое молéние сиé нáше, я́коже прия́л еси́ вдови́цы две лéпте, и сохрани́ достоя́ние Твоé от враг ви́димых и неви́димых, от нашéствия иноплемéнник, от неду́га и глáда, от вся́кия скóрби и смертонóсныя рáны, и гряду́щия изми́ му́ки всех, вопию́щих Ти: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос: Ангелов Твóрче… и 1-й кондак: Возбрáнный Воевóдо…

Икос 1

Ангелов Твóрче и Гóсподи сил, отвéрзи ми недоумéнный ум и язы́к на похвалу́ пречи́стаго Твоегó и́мене, я́коже глухóму и гугни́вому дрéвле слух и язы́к отвéрзл еси́, и глагóлаше зовы́й таковáя: Иису́се пречу́дный, Ангелов удивлéние; Иису́се преси́льный, прароди́телей избавлéние. Иису́се преслáдкий, патриáрхов величáние; Иису́се преслáвный, вéрных укреплéние. Иису́се прелюби́мый, прорóков исполнéние; Иису́се преди́вный, му́чеников крéпосте. Иису́се прети́хий, монáхов рáдосте; Иису́се преми́лостивый, пресви́теров слáдосте. Иису́се премилосéрдый, пóстников воздержáние; Иису́се преслáдостный, преподóбных рáдование. Иису́се пречестны́й, дéвственных целому́дрие; Иису́се предвéчный, грéшников спасéние. Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Кондак 1

Возбрáнный Воевóдо и Гóсподи, áда победи́телю, я́ко избáвлься от вéчныя смéрти, похвáльная воспису́ю Ти, создáние и раб Твой; но я́ко имéяй милосéрдие неизречéнное, от вся́ких мя бед свободи́, зову́ща: Иису́се, Сы́не Бóжий, поми́луй мя.

Молитва

Влады́ко Гóсподи Иису́се Христé Бóже мой, Иже неизречéннаго рáди Твоегó человеколю́бия на конéц векóв во плоть оболки́йся от Приснодéвы Мари́и, слáвлю о мне Твоé спаси́тельное промышлéние, раб Твой, Влады́ко; песнослóвлю Тя, я́ко Тебé рáди Отцá познáх; благословлю́ Тя, Его́же рáди и Дух Святы́й в мир прии́де; покланя́юся Твоéй по плóти Пречи́стей Мáтери, таковéй стрáшней тáйне послужи́вшей; восхваля́ю Твоя́ áнгельская ликостоя́ния, я́ко воспевáтели и служи́тели Твоегó вели́чествия; ублажáю Предтéчу Иоáнна, Тебé крести́вшаго, Гóсподи; почитáю и провозвести́вшия Тя прорóки, прославля́ю апóстолы Твоя́ святы́я; торжеству́ю же и му́ченики, свящéнники же Твоя́ слáвлю; покланя́юся преподóбным Твои́м, и вся Твоя́ прáведники пéстунствую. Таковáго и толи́каго мнóгаго и неизречéннаго ли́ка Божéственнаго в моли́тву привожду́ Тебé, всещéдрому Бóгу, раб Твой, и сегó рáди прошу́ мои́м согрешéнием прощéния, éже дáруй ми всех Твои́х рáди святы́х, изря́днее же святы́х Твои́х щедрóт, я́ко Благословéн еси́ во вéки, ами́нь.

Кондак 1
Возбранный Воеводо и Господи, ада победителю, яко избавлься от вечныя смерти, похвальная восписую Ти, создание и раб Твой; но, яко имеяй милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи, зовуща: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Икос 1
Ангелов Творче и Господи cил, отверзи ми недоуменный ум и язык на похвалу пречистаго Твоего имене, якоже глухому и гугнивому древле слух и язык отверзл еси, и, глаголаше зовый таковая: Иисусе пречудный, aнгелов удивление; Иисусе пресильный, прародителей избавление. Иисусе пресладкий, патриархов величание; Иисусе преславный, царей укрепление. Иисусе прелюбимый, пророков исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепосте. Иисусе претихий, монахов радосте; Иисусе премилостивый, пресвитеров сладосте. Иисусе премилосердый, постников воздержание; Иисусе пресладостный, преподобных радование. Иисусе пречестный, девственных целомудрие; Иисусе предвечный, грешников спасение. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 2
Видя вдовицу зельне плачущу, Господи, якоже бо тогда умилосердився, сына ея на погребение несома воскресил еси; сице и о мне умилосердися, Человеколюбче, и грехми умерщвленную мою душу воскреси, зовущую: Аллилуиа.

Икос 2
Разум неуразуменный разумети Филипп ища, Господи, покажи нам Отца, глаголаше; Ты же к нему: толикое время сый со Мною, не познал ли еси, яко Отец во Мне, и Аз во Отце есмь? Темже, Неизследованне, со страхом зову Ти: Иисусе, Боже предвечный; Иисусе, Царю пресильный. Иисусе, Владыко долготерпеливый; Иисусе, Спасе премилостивый. Иисусе, хранителю мой преблагий; Иисусе, очисти грехи моя. Иисусе, отыми беззакония моя; Иисусе, отпусти неправды моя. Иисусе, надеждо моя, не остави мене; Иисусе, помощниче мой, не отрини мене. Иисусе, Создателю мой, не забуди мене; Иисусе, Пастырю мой, не погуби мене. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 3
Силою свыше апостолы облекий, Иисусе, во Иерусалиме седящия, облецы и мене, обнаженнаго от всякаго благотворения, теплотою Духа Святаго Твоего и даждь ми с любовью пети Тебе: Аллилуиа.

Икос 3
Имеяй богатство милосердия, мытари и грешники, и неверныя призвал еси, Иисусе; не презри и мене ныне, подобнаго им, но, яко многоценное миро, приими песнь сию: Иисусе, сило непобедимая; Иисусе, милосте безконечная. Иисусе, красото пресветлая; Иисусе, любы неизреченная. Иисусе, Сыне Бога Живаго; Иисусе, помилуй мя грешнаго. Иисусе, услыши мя в беззакониих зачатаго; Иисусе, очисти мя во гресех рожденнаго. Иисусе, научи мя непотребнаго; Иисусе, освети мя темнаго. Иисусе, очисти мя сквернаго; Иисусе, возведи мя блуднаго. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 4
Бурю внутрь имеяй помышлений сумнительных, Петр утопаше; узрев же во плоти Тя суща, Иисусе, и по водам ходяща, позна Тя Бога истиннаго и, руку спасения получив, рече: Аллилуиа.

Икос 4
Слыша слепый мимоходяща Тя, Господи, путем вопияше: Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя! И, призвав, отверзл еси очи его. Просвети убо милостию Твоею очи мысленныя сердца и мене, вопиюща Ти и глаголюща: Иисусе, вышних Создателю; Иисусе, нижних Искупителю. Иисусе, преисподних потребителю; Иисусе, всея твари украсителю. Иисусе, души моея утешителю; Иисусе, ума моего просветителю. Иисусе, сердца моего веселие; Иисусе, тела моего здравие. Иисусе, Спасе мой, спаси мя; Иисусе, свете мой, просвети мя. Иисусе, муки всякия избави мя; Иисусе, спаси мя, недостойнаго. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 5
Боготочною Кровию якоже искупил еси нас древле от законныя клятвы, Иисусе, сице изми нас от сети, еюже змий запят ны страстьми плотскими, и блудным наваждением, и злым унынием, вопиющия Ти: Аллилуиа.

Икос 5
Видевше отроцы еврейстии во образе человечестем Создавшаго рукою человека, и Владыку разумевше Его, потщашася ветвьми угодити Ему, осанна вопиюще. Мы же песнь приносим Ти, глаголюще: Иисусе, Боже истинный; Иисусе, Сыне Давидов. Иисусе, Царю преславный; Иисусе, Агнче непорочный. Иисусе, Пастырю предивный; Иисусе, хранителю во младости моей. Иисусе, кормителю во юности моей; Иисусе, похвало в старости моей. Иисусе, надежде в смерти моей; Иисусе, животе по смерти моей. Иисусе, утешение мое на суде Твоем; Иисусе, желание мое, не посрами мене тогда. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 6
Проповедник богоносных вещание и глаголы исполняя, Иисусе, на земли явлься и с человеки Невместимый пожил еси, и болезни наша подъял еси, отнюдуже ранами Твоими мы исцелевше, пети навыкохом: Аллилуиа.

Икос 6
Возсия вселенней просвещение истины Твоея, и отгнася лесть бесовская: идоли бо, Спасе наш, не терпяще Твоея крепости, падоша. Мы же, спасение получивше, вопием Ти: Иисусе, истино, лесть отгонящая; Иисусе, свете, превышший всех светлостей. Иисусе, Царю, премогаяй всех крепости; Иисусе, Боже, пребываяй в милости. Иисусе, Хлебе Животный, насыти мя алчущаго; Иисусе, источниче разума, напой мя жаждущаго. Иисусе, одеждо веселия, одей мя тленнаго; Иисусе, покрове радости, покрый мя недостойнаго. Иисусе, подателю просящим, даждь мне плач за грехи моя; Иисусе, обретение ищущим, обрящи душу мою. Иисусе, отверзителю толкущим, отверзи сердце мое окаянное; Иисусе, Искупителю грешных, очисти беззакония моя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Рекомендуем обратить внимание на подходящие иконы:Икона из бисера Спас ВседержительЦена от: 4 100Рукописная икона Спас Вседержитель 23 Цена от: 20 500Рукописная икона Господь Вседержитель 3 в киотеЦена от: 15 000

Кондак 7
Хотя сокровенную тайну от века открыти, яко овча на заколение веден был еси, Иисусе, и яко агнец прямо стригущаго его безгласен, и яко Бог из мертвых воскресл еси, и со славою на небеса вознеслся еси, и нас совоздвигл еси, зовущих: Аллилуиа.

Икос 7
Дивную показа тварь, явлейся Творец нам: без семене от Девы воплотися, из гроба, печати не рушив, воскресе, и ко апостолом, дверем затворенным, с плотию вниде. Темже чудящеся, воспоим: Иисусе, Слове необыменный; Иисусе, Слове несоглядаемый. Иисусе, сило непостижимая; Иисусе, мудросте недомыслимая. Иисусе, Божество неописанное; Иисусе, господство неисчетное. Иисусе, царство непобедимое; Иисусе, владычество безконечное. Иисусе, крепосте высочайшая; Иисусе, власте вечная. Иисусе, Творче мой, ущедри мя; Иисусе, Спасе мой, спаси мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 8
Странно Бога вочеловечшася видяще, устранимся суетнаго мира и ум на Божественная возложим. Сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет, вопиющих Ему: Аллилуиа.

Икос 8
Весь бе в нижних, и вышних никакоже отступи Неисчетный, егда волею нас ради пострада, и смертию Своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим: Иисусе, сладосте сердечная; Иисусе, крепосте телесная. Иисусе, светлосте душевная; Иисусе, быстрото умная. Иисусе, радосте совестная; Иисусе, надеждо известная. Иисусе, памяте предвечная; Иисусе, похвало высокая. Иисусе, славо моя превознесенная; Иисусе, желание мое, не отрини мене. Иисусе, Пастырю мой, взыщи мене; Иисусе, Спасе мой, спаси мене. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 9
Все естество ангельское безпрестани славит пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси: Свят, Свят, Свят, вопиюще; мы же, грешнии на земли бренными устнами вопием: Аллилуиа.

Икос 9
Ветия многовещанны, якоже рыбы безгласныя видим о Тебе, Иисусе, Спасе наш: недоумеют бо глаголати, како Бог непреложний и человек совершенный пребываеши? Мы же таинству дивящеся, вопием верно: Иисусе, Боже предвечный; Иисусе, Царю царствующих. Иисусе, Владыко владеющих; Иисусе, Судие живых и мертвых. Иисусе, надеждо ненадежных; Иисусе, утешение плачущих. Иисусе, славо нищих; Иисусе, не осуди мя по делом моим. Иисусе, очисти мя по милости Твоей; Иисусе, отжени от мене уныние. Иисусе, просвети моя мысли сердечныя; Иисусе, даждь ми память смертную. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 10
Спасти хотя мир, Восточе востоком, к темному западу — естеству нашему пришед, смирился еси до смерти; темже превознесеся имя Твое паче всякаго имене, и от всех колен небесных и земных слышиши: Аллилуиа.

Икос 10
Царю Превечный, Утешителю, Христе истинный, очисти ны от всякия скверны, якоже очистил еси десять прокаженных, и исцели ны, якоже исцелил еси сребролюбивую душу Закхеа мытаря, да вопием Ти, во умилении зовуще: Иисусе, сокровище нетленное; Иисусе, богатство неистощимое. Иисусе, пище крепкая; Иисусе, питие неисчерпаемое. Иисусе, нищих одеяние; Иисусе, вдов заступление. Иисусе, сирых защитниче; Иисусе, труждающихся помоще. Иисусе, странных наставниче; Иисусе, плавающих кормчий. Иисусе, бурных отишие; Иисусе Боже, воздвигни мя падшаго. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 11
Пение всеумиленное приношу Ти недостойный, вопию Ти яко хананеа: Иисусе, помилуй мя; не дщерь бо, но плоть имам страстьми люте бесящуюся и яростию палимую, и исцеление даждь вопиющу Ти: Аллилуиа.

Икос 11
Светоподательна светильника сущим во тьме неразумия, прежде гоняй Тя Павел, богоразумнаго гласа силу внуши и душевную быстроту уясни; сице и мене темныя зеницы душевныя просвети, зовуща: Иисусе, Царю мой прекрепкий; Иисусе, Боже мой пресильный. Иисусе, Господи мой пребезсмертный; Иисусе, Создателю мой преславный. Иисусе, Наставниче мой предобрый; Иисусе, Пастырю мой прещедрый. Иисусе, Владыко мой премилостивый; Иисусе, Спасе мой премилосердый. Иисусе, просвети моя чувствия, потемненныя страстьми; Иисусе, исцели мое тело, острупленное грехми. Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных; Иисусе, сохрани сердце мое от похотей лукавых. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 12
Благодать подаждь ми, всех долгов решителю, Иисусе, и приими мя кающася, якоже приял еси Петра, отвергшагося Тебе, и призови мя унывающаго, якоже древле Павла, гоняща Тя, и услыши мя, вопиюща Ти: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще Твое вочеловечение, восхваляем Тя вси, и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, седяй со Отцем и хотяй судити живым и мертвым. Тогда убо сподоби мя деснаго стояния, вопиющаго: Иисусе, Царю предвечный, помилуй мя; Иисусе, цвете благовонный, облагоухай мя. Иисусе, теплото любимая, огрей мя; Иисусе, храме предвечный, покрый мя. Иисусе, одеждо светлая, украси мя; Иисусе, бисере честный, осияй мя. Иисусе, каменю драгий, просвети мя; Иисусе, солнце правды, освети мя. Иисусе, свете святый, облистай мя; Иисусе, болезни душевныя и телесныя избави мя. Иисусе, из руки сопротивныя изми мя; Иисусе, огня неугасимаго и прочих вечных мук свободи мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 13
О, пресладкий и всещедрый Иисусе! Приими ныне малое моление сие наше, якоже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменних, от недуга и глада, от всякия скорби и смертоносныя раны, и грядущия изми муки всех, вопиющих Ти: Аллилуиа, aллилуиа, aллилуиа.

(Kондак читается трижды)

Икос 1
Ангелов Творче и Господи cил, отверзи ми недоуменный ум и язык на похвалу пречистаго Твоего имене, якоже глухому и гугнивому древле слух и язык отверзл еси, и, глаголаше зовый таковая: Иисусе пречудный, aнгелов удивление; Иисусе пресильный, прародителей избавление. Иисусе пресладкий, патриархов величание; Иисусе преславный, царей укрепление. Иисусе прелюбимый, пророков исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепосте. Иисусе претихий, монахов радосте; Иисусе премилостивый, пресвитеров сладосте. Иисусе премилосердый, постников воздержание; Иисусе пресладостный, преподобных радование. Иисусе пречестный, девственных целомудрие; Иисусе предвечный, грешников спасение. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 1
Возбранный Воеводо и Господи, ада победителю, яко избавлься от вечныя смерти, похвальная восписую Ти, создание и раб Твой; но, яко имеяй милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи, зовуща: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Молитва
Владыко Господи Иисусе Христе Боже мой, иже неизреченнаго ради Твоего человеколюбия на конец веков во плоть оболкийся от Приснодевы Марии, славлю о мне Твое спасительное промышление, раб Твой, Владыко; песнословлю Тя, яко Тебе ради Отца познах; благословлю Тя, Егоже ради и Дух Святый в мир прииде; покланяюся Твоей по плоти Пречистой Матери, таковей страшней тайне послужившей; восхваляю Твоя Ангельская ликостояния, яко воспеватели и служители Твоего величествия; ублажаю Предтечу Иоанна, Тебе крестившаго, Господи; почитаю и провозвестившия Тя пророки, прославляю апостолы Твоя святыя; торжествую же и мученики, священники же Твоя славлю; покланяюся преподобным Твоим, и вся Твоя праведники пестунствую. Таковаго и толикаго многаго и неизреченнаго лика Божественнаго в молитву привожду Тебе, всещедрому Богу, раб Твой, и сего ради прошу моим согрешением прощения, еже даруй ми всех Твоих ради святых, изряднее же святых Твоих щедрот, яко благословен еси во веки. Аминь

Молитва Акафист Иисусу Сладчайшему

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *